A--0A-EG - IL - M2-0

Tobak

Tobak - Sluta Röka

Tobak kommer från en växtart, nicotiana, som tillhör potatissläktet. Det finns knappt 100 olika tobaksarter men det är bara en del av dessa arter som odlas för att tobaken ska konsumeras i form av rökning eller snusning.

Tobak används också i form av lukttobak eller tuggtobak men förekommer mycket sparsamt i Sverige.

H-EG - IL - M2-1

Nikotin i Tobak

Nikotin i Tobak - Sluta Röka

Som det latinska namnet, nicotiana, säger så innehåller tobaken mycket nikotin vilket är starkt beroende framkallande. Nikotinet i tobaken absorberas lätt i kroppen och kan tas in även genom huden, nikotinplåster och snusning. Tobakens nikotin är en psykoaktiv drog och förutom att det är starkt beroendeframkallande också giftigt i större mängder. Om nikotinet i ett par paket cigaretter intas på en mycket kort tid så kan man dö.

Hälsoeffekter av tobaken

Hälsoeffekter av rökning - Sluta Röka

När tobaken började användas i Europa på slutet av 1600-talet så ansågs det mycket fint att röka och tobaken ansågs vara ett läkemedel med många positiva egenskaper.

Alla är överrens om att tobakens skadeeffekter vida överstiger eventuella positiva egenskaper med tobaken. Tobaken är den största enskilda faktorn för lungcancer och påverkar i hög grad risken för hjärt- & lungsjukdomar. Tobak innehåller och skadliga farliga ämnen som:

Hälsoeffekter av tobaken - Sluta Röka
  • Cyanväte, mycket giftig gas
  • Kolmonoxid, finns i bilavgaser.
  • Tjära, underbart seg äcklig gegga
  • Bly
  • Kadmium
  • Bensen
  • Ammoniak
  • Radioaktivt polonium

Tobakens historia i Sverige

Tobakens historia i Sverige - Sluta Röka

Den första tobaken kom till Sverige i slutet av 1600-talet som då röktes endast tobaken.

På 1700-talet odlades en hel del tobak i Sverige och finare folk intog tobaken i form av lukttobak genom näsan.

H-EG - IL - M2-2

Hjälp med att sluta röka får du hos

Allt om att sluta röka

Här hittar du mycket värdefull information och viktigt fakta om att sluta röka men även en hel del om rökavvänjning och hur du kan bli helt nikotinfri.Meny - Sluta röka
Till förstasidan på www.sluta-röka.seHögst upp på sidan om att sluta rökaLängst ned på sidan om att sluta röka
SverigeUtomlandsFöretagNyheter